Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

LOVGIVNING

Retsinformation
Her kan du søge i alle love og regler, der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder. Vi henviser hertil, da det kræver stor kapacitet at holde relevante lovgivninger opdateret.

Tip: En lovgivning munder ud i en bekendtgørelse, der typisk er basis for en vejledning på området. Denne vejledning er mere forståelig. Vi anbefaler derfor, at læse vejledningen, når man skal sætte sig ind i en lovgivning.

DUKH - Den uvildige konsulentordning
DUKH medvirker til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Det gør de ved at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.