Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

ORGANISATIONER

Cabi
Cabi arbejder for at udsatte ledige skal have en god fremtid på arbejdsmarkedet, og at medarbejdere skal fastholdes, blandt andet ved at forebygge nedslidning.

DUKH - Den uvildige konsulentordning
DUKH medvirker til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Det gør de ved at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

KAN DU SE MIG
En samlet stemme for kronisk syge.

Specialfunktionen Job & Handicap
SJH understøtter jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Organisationen henvender sig først og fremmest til landets jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

TAG DEL
Frivillighedens samlings punkt! På TAG DEL kan du oprette en profil som borger, forening, offentlig institution eller virksomhed. Alle kan oprette udfordringer, komme med løsningsforslag og deltage i realiseringen af de bedste løsninger.