Minister lover bedre adgang til førtidspension men: Der skal mere til, siger kritikere

Artikel på www.denoffentlige.dk d.06.04.18 af ritzau Omstridt reform af førtidspension skal ændres. Men politikerne går ikke drastisk nok til værks, lyder det. Kommunerne skal række den rigtige hånd frem til de mennesker, der står på arbejdsmarkedets yderste kant. Syge borgere skal have sikkerhed for, at de kan få førtidspension, hvis deres arbejdsevne ikke kan udvikles. Sådan lyder […]

Fem år efter reform: Stadig mange fleksjobbere uden arbejde

Artikel på www.denoffentlige.dk d.21.03.18 af ritzau Tusindvis af borgere, der er visiteret til fleksjob, er langvarigt ledige, viser evaluering af stor reform. Ledigheden blandt folk, der er godkendt til fleksjob, er faldet. Men den er fortsat høj, i gennemsnit 18 procent. Og i nogle kommuner er op til 30 procent ledige. Det viser en omfattende evaluering af […]

Mange flere med psykisk funktionsnedsættelse kan komme i job

Artikel af Anette Hansen i Cabi Nyt: Handicapkompenserende ordninger er et overset værktøj, som kan medvirke til, at mennesker, der fx er bipolare, har en autismediagnose, lider af angst eller af andre årsager har psykisk funktionsnedsættelse, kommer i job. Kommunerne kan med fordel bruge ordningerne anderledes, end de gør i dag. En mand med bipolar […]

Har beskæftigelses-ministeren glemt personer med handicap?

Kronik fra www.denoffentligesektor.dk d. 23.02.18 af Niels Christiansen Danmark er ifølge FNs handicapkonvention forpligtet til hjælpe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet. Men når jeg ser på den nuværende situation, tænker jeg: det må vi kunne gøre bedre. Ifølge FNs handicapkonvention er Danmark forpligtet til at fremme beskæftigelses- og karrieremuligheder for personer med handicap. Så hvorfor […]

Forfatter: Reformpolitik er ren ideologi

Kronik på www.altinget.dk d.16. februar 2018 af Lisbeth Riisager Henriksen Forligspartierne bag reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 har lovet at præcisere lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb. Forligskredsen tæller partierne S, R, SF, V, K og LA. ”Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har […]