Forfatter: Reformpolitik er ren ideologi

Kronik på www.altinget.dk d.16. februar 2018 af Lisbeth Riisager Henriksen Forligspartierne bag reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 har lovet at præcisere lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb. Forligskredsen tæller partierne S, R, SF, V, K og LA. ”Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har […]

Handicappede får endnu sværere ved at få job fremover

Artikel på www.vive.dk, d. 23. januar 2018, af Lisbeth Pedersen Samfundet har brug for en arbejdsstyrke med stærke og fleksible kompetencer. Og den enkelte borger har brug for god uddannelse, der kan give adgang til gode job og mulighed for at forme eget liv i økonomisk uafhængighed af andre. I 2017 blev der derfor sat politisk […]

Virksomheder skriger på arbejdskraft, men 133.000 handicappede er uden job

Artikel på Altinget.dk d. 12. januar 2018 af Søren Elkrog Friis Arbejdskraft: Højkonjunkturen skal ifølge regeringen bruges som springbræt til arbejdsmarkedet for flere handicappede. Fordomme, fysisk utilgængelighed og manglende kendskab til støttemuligheder spænder ben for ansættelse af bevægelseshandicappede, viser ny undersøgelse. Højkonjunkturen har bidt sig fast, og arbejdsgivere har fundet den store støvsuger frem for at […]

Det er et politisk ansvar at fjerne jobbarrierer for handicappede

Kronik på Altinget.dk d. 23. januar 2018, af Lisbeth Riisager Henriksen, Cand.mag. og forfatter Der er alt for mange benspænd for handicappede, der ønsker at være en del af arbejdsmarkedet. Regeringen bør fjerne de barrierer, som man indførte med fleksjobreformen, skriver Lisbeth Riisager Henriksen. Mange tusinde mennesker med handicap venter stadig på at få en plads […]

Sådan en “mongol” kan vel hverken læse eller skrive

Kronik i Information 15. december 2017 af Nikolaj Kristian Carlsen, cand.comm. i kommunikation og historie og har Downs Mosaik: Fra barnsben har jeg kæmpet for, at omverdenen ser mig frem for min diagnose. Det er vanskeligt, når diagnosen er Downs Mosaik Syndrom, for i århundreder er vi blevet opdraget til at tro, at alle, der […]

Personer med handicap – Hverdagsliv og levevilkår 2016

Rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, udgivet d. 29/11-2017. Sammenfatning af rapporten. Du kan hente hele udgivelsen på VIVE.dk. Danmark har været omfattet af FN’s handicapkonvention siden 2009. I tråd med konventionen har dansk handicappolitik til hensigt at fremme personer med handicaps levevilkår og muligheder for samfundsdeltagelse, så de opnår […]