Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

KOMPENSERENDE ORDNINGER

Der findes forskellige tilbud om kompenserende ordninger for personer med funktionsnedsættelse. Bliv klogere på de forskellige ordninger i denne oversigt - og husk at du altid kan kontakte HSK hvis du er i tvivl om, hvad der passer til dig og din situation.

Når du er nyuddannet

Isbryderordningen (løntilskud)

Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse, også kaldet isbryderordningen, har til formål at give nyuddannede mulighed for at få erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse kvalificerer dem til.

Når du søger arbejde

Fortrinsadgang

Du kan gøre krav på en ansættelsessamtale. Ansøgere, som jobcentret har indstillet med fortrinsadgang til en ledig stilling, har krav på en ansættelsessamtale. Du kan også søge med fortrinsret udenom jobcentret.

Når du er i arbejde

Arbejdspladsindretning/arbejdsredskaber

Du kan søge om bevilget hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning.

Personlig assistance

Personlig assistance skal sikre, at du som erhvervsaktiv person med funktionsnedsættelse får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet.