Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

LOVGIVNING

Retsinformation
Her kan du søge i alle love og regler, der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder. Vi henviser hertil, da det kræver stor kapacitet at holde relevante lovgivninger opdateret.

Tip: En lovgivning munder ud i en bekendtgørelse, der typisk er basis for en vejledning på området. Denne vejledning er mere forståelig. Vi anbefaler derfor, at læse vejledningen, når man skal sætte sig ind i en lovgivning.

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
DUKH medvirker til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Det gør de ved at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.