Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

ORGANISATIONER

Cabi
Cabi arbejder for at udsatte ledige skal have en god fremtid på arbejdsmarkedet, og at medarbejdere skal fastholdes, blandt andet ved at forebygge nedslidning.

DH - Danske Handicaporganisationer
Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation med 34 medlemsorganisationer, som tilsammen har over 330.000 medlemmer og dækker alle handicap. DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger, men beskæftiger sig udelukkende med handicappolitik.

DUKH - Den uvildige konsulentordning
DUKH medvirker til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Det gør de ved at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

KAN DU SE MIG
En samlet stemme for kronisk syge.

Specialfunktionen Job & Handicap
SJH understøtter jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Organisationen henvender sig først og fremmest til landets jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

TAG DEL
Frivillighedens samlings punkt! På TAG DEL kan du oprette en profil som borger, forening, offentlig institution eller virksomhed. Alle kan oprette udfordringer, komme med løsningsforslag og deltage i realiseringen af de bedste løsninger.