Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

PATIENTFORENINGER

ADHD-foreningen
Foreningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.

Astma Allergi Danmark
Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi, høfeber og eksem får en bedre hverdag.

Danmarks Bløderforening
Foreningen arbejder for at forbedre forholdende for personer med blødersygdom, både nationalt og internationalt.

Dansk Epilepsiforening
Foreningen arbejder for, at personer med epilepsi får den bedst mulige behandling og ikke begrænses i hverdagen. Her tilbydes bl.a. rådgivning, oplysning, kurser, netværk, informatører og støtte til forskning.

Dansk Fibromyalgi-forening
En patientforening, der kæmper for de fibromyalgiramtes sag. Foreningen ytrer sig i den offentlige debat i forhold til fibromyalgi, det rummelige arbejdsmarked, samt sociale og sundhedsmæssige spørgsmål.

Danske Døves Landsforbund
DDL er en privat interesseorganisation, der arbejder for at sikre døve bedre levevilkår i samfundet.

Et liv som ordblind
Danmarks største samlingssted for ordblinde. På siden er alt indhold skrevet af ordblinde. Det er ikke viden genfortalt fra en bog, men historier med forståelse af hvad det vil sige, at være ordblind.

FDDB - Foreningen Danske DøvBlinde
En brugerstyret organisation, der arbejder for bedre forhold for døvblinde og synshørehæmmede i alle livets forhold.

Gigtforeningen
Gigtforeningen er en privat sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for bedre behandling, forebyggelse og livskvalitet til de mange danskere, der har en gigtsygdom.

Hjernesagen
Hjernesagen er en privat, landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen og deres pårørende.

Hjerneskadeforeningen
Foreningen arbejder politisk for at forbedre vilkår og støttemuligheder til skadede og pårørende, samt samarbejder med sundhedsprofessionelle og formidler viden om livet med en hjerneskade eller tilbyder konkret rådgivning, arrangementer og et netværk af ligesindede.

Høreforeningen
Høreforeningen er en landsdækkende forening for alle med lyd- og høreproblemer eller interesse for området.

Landsforeningen Autisme
Foreningen arbejder for at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder, autisme medfører. De repræsenterer mennesker med autisme, børns, unges og voksnes interesser overfor samfundet både lokalt og landsdækkende.

Landsforeningen LEV
LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede.

Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose
Foreningen yder støtte ved rådgivning, information og praktisk hjælp til patienter med cystisk fibrose og til forældre, hvis børn lider af sygdommen.

Muskelsvindfonden
Foreningen arbejder for, at mennesker med muskelsvind og deres familier skal kunne leve et aktivt liv som del af samfundet, og samfundet på sin side værdsætter mangfoldigheden.

Nyreforeningen
En dansk patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage interesserne for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer.

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Foreningen varetage interesser for mennesker med ordblindhed / dysleksi over for myndigheder og offentligheden.

Psoriasisforeningen
En humanitær forening, der arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 165.000 danske psoriasispatienter og deres pårørende.

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
SIND fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation.