Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

SAMARBEJDSPARTNERE

DUKH - Den uvildige konsulentordning
DUKH medvirker til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Det gør de ved at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

Handivid - Handicapidrættens Videnscenter
Her samles, udvikles og formidles viden om tilpasset idræt og job til mennesker med nedsat funktionsevne. Centret yder gratis rådgivning til professionelle, personer med handicap, studerende og andre interesserede.

Socialpolitisk forening
I Socialpolitisk Forening mødes folk på tværs af traditionelle faggrænser og politiske skel for at debattere dagsaktuelle spørgsmål, socialt udviklingsarbejde og visioner for fremtiden.

Studenterambassadør
Upartisk juridisk vejledning i forhold og sager knyttet til dit studieforløb – det kan du få hos studenterambassadøren.

DSF - Danske Studerendes Fællesråd
DSF arbejder for at studerende i Danmark får de bedste uddannelser og levevilkår. DSFs 16 medlemsorganisationer består af uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående uddannelsesinstitutioner.

Studenterhuset København
Huset er drevet af studerende sammen med en lille stab af ansatte, som i fællesskab skaber masser af god stemning, debatter, koncerter, events og aktiviteter. Her er adgang med kørestol.

SUMH - Sammenslutningen af Unge Med Handicap
En politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap, som arbejder for et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver til handicap.