Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

UNGDOMSFORENINGER

CP UNG
CP Ung har til formål at skabe rammer og muligheder for samvær, aktiviteter og erfaringsudveksling mellem unge med Cerebral Parese (CP).

Dansk Blindesamfunds Ungdom
DBSU er en organisation for unge med et synshandicap.

Danske Døves Ungdomsforbund
Det er DDUs mål at døve og hørehæmmede børn og unge får lige vilkår og muligheder i livet som alle andre. 

Foreningen Unge med Gigt
FNUG er en landsdækkende forening for unge med gigt. I FNUG kan man mødes, drøfte tanker og fælles problemer og samtidig have det sjovt.

Hovedtropperne
Hovedtropperne hører under Hjerneskadeforeningen. Her mødes unge hjerneskadede til hyggelige timer, snak med ligesindede, fælles aktiviteter og socialt netværk.

Sammenslutningen af Unge med Handicap
SUMH er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap, som arbejder for et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver til handicap.

Scleroseforeningens ungdomsgruppe
Ungepanelet er Scleroseforeningens ungeudvalg for medlemmer mellem 19 – 40 år. Ungepanelet arbejder med aktiviteter og arrangementer på både nationalt, regionalt og lokalt niveau.

SIND Ungdom
SIND Ungdom er Landsforeningen SINDs ungdomsorganisation og varetager unge psykisk sårbare og pårørendes interesser.

Ungdomskredsen - Dansk Handicap Forbund
Ungdomskredsen har til formål at organisere unge – med eller uden handicap – på tværs af sociale og kulturelle skel.