Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

VIDENSCENTRE

DepNet.dk - en støtte i hverdagen
DepNet.dk er Depressionsforeningens online forum med artikler, chat, debat og brevkasse. DepNet.dk giver dig viden om og indsigt i sygdommen depression og bipolar lidelse og arbejder for at forbedre hverdagen for mennesker, som lider af disse eller relaterede sygdomme.

Handicapbarometer.dk
Handicapbarometer.dk er en hjemmeside, som Institut for Menneskerettigheder har lavet for at samle data for, hvordan det går med ligestillingen for mennesker med handicap i Danmark. På hjemmesiden kan du få en samlet status for mennesker med handicap på ti samfundsområder, f.eks. uddannelse, beskæftigelse og sundhed.

Handicapidrættens Videnscenter
Her samles, udvikles og formidles viden om tilpasset idræt og job til mennesker med nedsat funktionsevne. Centret yder gratis rådgivning til professionelle, personer med handicap, studerende og andre interesserede.

Huset Venture
Huset Ventures Videncenter er et nationalt viden- og kompetencecenter, der indsamler og videreformidler erfaringer, metoder og resultater i udviklingen af socialøkonomiske arbejdspladser for mennesker med nedsat arbejdsevne.
Videncentret arbejder for at udbygge det rummelige arbejdsmarked ved at øge og fremme mulighederne for mennesker med funktionsnedsættelser – og dermed gøre det lettere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet på trods af sygdom eller handicap.

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede
IBOS tilbyder rådgivning, udredning, individuelt tilrettelagte rehabiliteringstilbud, bo-træning og bo-ophold, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, undervisning og uddannelse for borgere med synsnedsættelse eller blindhed.

Sjældne Diagnoser
Sjældne Diagnoser er en sammenslutning af 52 foreninger for borgere berørt af sjældne sygdomme og handicap. Formålet med Sjældne Diagnosers arbejde er at varetage interesserne og forbedre vilkårene for de sjældne sygdoms- og handicapgrupper.