16 anmeldelser om voldtægt på tre kommunale bosteder: Nærmer sig umenneskelig behandling

På tre kommunale bosteder, hvor medarbejdere tidligere er blevet dræbt, er der anmeldt 16 voldtægter.

Politinotater afslører, at der har været flere anmeldelser af voldtægter af psykisk syge på tre af de kommunale bosteder, hvor der tidligere har været drab på medarbejdere.

Det skriver Fagbladet FOA.

På Lindegården har personalet siden 2014 anmeldt mindst seks voldtægter af psykisk syge mænd og kvinder begået af andre beboere.

På Ringbo er der registreret otte anmeldelser siden 2009, og på Saxenhøj er der registreret to voldtægtsanmeldelser siden 2014.

På alle tre bosteder er medarbejdere blevet dræbt inden for de seneste år.

 

Mistanke om flere voldtæger

De mange anmeldelser ryster Knud Kristensen fra organisationen Sind, der er talerør for de sindslidende og deres pårørende.

– Voldtægterne er jo grove krænkelser af et menneske, og de sker på bosteder, som kommunen har anbragt dem på. Jeg mener, det her er krænkende i en grad, så det nærmer sig det, som Europarådets anti-torturkomité kalder umenneskelig behandling, siger han til Fagbladet FOA.

Han mener ikke, at de 16 registrerede anmeldelser er udtryk for problemets reelle omfang.

Og mistanken om, at der i virkeligheden er tale om langt flere voldtægter understøttes ifølge Fagbladet FOA af nuværende og tidligere medarbejdere på Ringbo og Lindegården.

De fortæller ifølge bladet, at enkelte beboere er blevet misbrugt over længere tid, men at alle overgreb ikke er blevet anmeldt.

Ud over de 16 voldtægtsanmeldelser fra personalet har beboerne også anmeldt en række voldtægter. Derudover er der ifølge FOA flere eksempler på sexchikane mod beboere og kvindelige ansatte på bostederne.

Fagbladet FOA har uden held forsøgt at få en kommentar fra socialminister Karen Ellemann (V).

Leave your comment