Færre unge med større psykiske handicap uddanner sig

Rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, d. 28./11-2017.

Siden 2011 er der sket et fald i andelen af danskere mellem 30 og 40 år, der tager en kompetencegivende uddannelse og samtidig har et større psykisk handicap, fx skizofreni eller bipolar lidelse. Det viser en ny undersøgelse af handicappedes levevilkår. Undersøgelsen peger også på, at mennesker med større psykiske handicap generelt er den handicapgruppe, der selv oplever at have de største udfordringer.
I 2011 havde godt hver anden 30-40-årige dansker med et større psykisk handicap taget en kompetencegivende uddannelse. I 2015 var tallet faldet til 35 pct. Det er et af resultaterne af en ny undersøgelse fra VIVE, der kortlægger hverdagsliv og levevilkår for voksne danskere med handicap. Undersøgelsen trækker på oplysninger fra og om godt 20.000 danskere. I undersøgelsen deltager både folk uden handicap og med større eller mindre fysiske eller psykiske handicap – men ikke mennesker med så alvorlige kognitive handicap, at de er ude af stand til at besvare et spørgeskema.

Dropper ud af uddannelse
Undersøgelsen viser, at danskere med handicap på en række områder har sværere vilkår end resten af befolkningen. De uddanner sig mindre, er sjældnere i beskæftigelse og oplever selv, at de har en ringere livskvalitet end mennesker uden handicap. Særligt gruppen af folk med større psykiske handicap som fx skizofreni eller bipolar lidelse har det svært, viser undersøgelsen. Udover at stadig færre af dem uddanner sig, er de også den gruppe, der oftest dropper ud af en påbegyndt uddannelse – det sker for ca. halvdelen af dem. Det kan hænge sammen med, at mange af dem rammes af sygdommen, når de er unge voksne.

Undersøgelsen er satspuljefinansieret og iværksat på foranledning af Børne- og Socialministeriet. Du kan læse en sammenfatning af rapporten her på HSK’s hjemmeside eller se hele udgivelsen på VIVE.dk.

Leave your comment