Handicaporganisationer: Et SU-år mindre vil særligt ramme handicappede

DEBAT: Regeringens forslag om at fjerne muligheden for et ekstra års SU vil ramme studerende med handicap særligt hårdt. Det skriver Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer. Han frygter, at konsekvensen er, at færre unge med handicap får en uddannelse.

Af Thorkild Olesen

Formand for Danske Handicaporganisationer

I dag demonstrerer titusindvis af unge mod regeringens SU-forslag.

Der er god grund til at være kritisk: Mange studerende med handicap er ofte længere tid om at gennemføre studiet. Det kan være på grund af udtrætning, hospitalsindlæggelser, behandlinger, ventetid på hjælpemidler eller lavere studiehastighed/-intensitet som følge af eksempelvis ordblindhed eller kognitive vanskeligheder.

Afskaffelsen af det ekstra SU-år rammer denne gruppe. De studerende med handicap kan typisk ikke bare ”tage sig sammen” og gennemføre studiet på normeret tid. Hvis man fjerner muligheden for at få et ekstra års SU, vil der være flere unge med handicap, der vil være nødt til at tage slutlån for at kunne færdiggøre studiet.

Jeg frygter, at de risikerer at havne i en gældsfælde, de ikke kan komme ud af.

Samtidig har studerende med handicap ofte ikke overskud til at klare et job ved siden af studierne. De kan derfor ikke bare vælge at arbejde (mere) ved siden af studiet for at undgå at tage lån.

I Danske Handicaporganisationer hører vi lige nu om flere studerende med handicap, der er bekymrede for konsekvenserne af regeringens SU-forslag.

Det mærker vores medlemsorganisationer også, hvor blandt andre Diabetesforeningen har modtaget flere henvendelser fra studerende med diabetes.

Færre unge handicappede med uddannelse
Hvis SU forslaget bliver vedtaget, er jeg bange for, at konsekvensen bliver, at færre unge med handicap vil tage en videregående uddannelse. Det gavner hverken den enkelte unge eller samfundet.

I Danske Handicaporganisationer mener vi, at studerende med handicap skal bevare muligheden for 12 måneders ekstra SU for at sikre, at de kan færdiggøre deres uddannelse uden at måtte optage et dyrt slutlån.

Konkret kan man fritage studerende, der modtager Specialpædagogisk Støtte (SPS) fra SU-stramningen. Gruppen med SU-handicaptillæg bør også undtages fra en eventuel stramning.

Vi mener desuden, at det skal sikres, at personer med handicap, der bliver ansat i fleksjob, skal fritages tilbagebetaling af studielånet. Denne gruppe vil nemlig få en markant lavere livsindkomst.

Ikke alle handicappede får tillæg
Der er mange, der fejlagtigt tror, at studerende, der har et handicap, automatisk får handicaptillæg, når de studerer. Det er ikke tilfældet. Handicaptillægget tildeles på baggrund af den studerendes erhvervsevne – og ikke deres studieevne.

Det betyder for eksempel, at ordblinde studerende, der er længere tid om at læse og skrive (og derfor ikke har mulighed for at have et studiejob ved siden af), ikke kan få handicaptillæg, da deres erhvervsevne isoleret set ikke fejler noget.

Det samme gælder for gruppen af unge med diabetes, ADHD og fysiske handicap som gigt. De har ofte ikke overskud til at passe et job ved siden af studierne, men har samtidigt ikke adgang til støtteordninger.

Denne gruppe er i forvejen meget pressede af fremdriftsreformen, og nu bliver de yderligere presset økonomisk af forslaget om SU-reform.

Leave your comment