Handicappede mister rettigheder med et nyt forslag fra regeringen

Et nyt forslag fra regeringen er et værktøj til, at kommunerne kan skære på udgifterne til handicappede, lyder det fra flere sider.

Handicappede vil få sværere ved at blive visiteret til bl.a. hjælp, botilbud og beskyttet beskæftigelse, hvis socialministerens udspil til en ny servicelov bliver vedtaget.

Det vurderer flere kilder, der har læst et fortroligt notat fra Socialministeriet – et notat, som Jyllands-Posten er i besiddelse af.

Med den nuværende servicelov har folk med handicap krav på en række enkeltstående ydelser, hvis de er i målgruppen for dem.

Men i fremtiden skal kommunerne foretage en udredning og handleplan for den enkelte borger, og på den baggrund skal borgeren tildeles ydelser.

»Det vil gå hårdt ud over personer med handicap.«

Kirsten Ketscher, professor i socialret ved Københavns Universitet.

»Frem for at de handicappede har nogle klart definerede rettigheder, er der lagt op til, at de vil få hjælp ud fra kommunens skøn. På den måde vil der være større rum for, at kommunerne kan give nogle dårligere ydelser,« siger adjunkt Eva Naur Jensen, der beskæftiger sig med socialret ved Aarhus Universitet. Hun vurderer også, at kvaliteten af hjælpen til de handicappede vil kunne variere alt efter, om der er magre eller fede tider i kommunekassen.

Kirsten Ketscher, professor i socialret ved Københavns Universitet, kalder regeringens udspil for »en rettighedsmassakre«:

»Det vil gå hårdt ud over personer med handicap.«

»Man tager rettighederne fra mennesker, og så skal kommunerne skønne over, hvad de eventuelt kan få. Det er et meget stort tilbageskridt,« lyder det fra Kirsten Ketscher, der »sagtens kan forestille« sig, at regeringens forslag strider imod EU-retten og menneskeretten.

Også Danske Handicaporganisationer mener, at udspillet kan få fatale menneskelige konsekvenser.

POLFOTO

Minister har fået nok: Stop kampen mellem borger og system

Det lyder fint, men det handler muligvis bare om, at regeringen vil spare på de handicappede, lyder det fra flere sider.

»Jeg frygter bl.a., at personer, som får et handicap, bliver sendt på plejehjem, hvis alternativet er, at kommunen skal betale i dyre domme for en handicapvenlig boligindretning, så det er muligt at blive i eget hjem,« siger formand Thorkild Olesen.

Kommunernes forening, KL, bad i foråret om et værktøj for at kunne styre udgifterne til handicapområdet, men udspillet er ikke en spareøvelse, siger socialminister Karen Ellemann:

»Vi flytter fokus fra retten til en enkeltstående ydelse til en ret til – efter en helhedsorienteret vurdering – at få dækket det behov, som bliver kortlagt.«

 

Leave your comment