Handicappede. Retssikkerhed skal forbedres

Karina Adsbøl, Koldingvej 17, Hjarup, Vamdrup, folketingsmedlem, handicapordfører for Dansk Folkeparti

Der skal ikke herske tvivl om, at DF ønsker en helhedsorienteret indsats over for mennesker med et fysisk eller psykisk handicap. Og det er der også mulighed for i dag, nemlig efter retssikkerhedsloven. Når regeringen så foreslår et indsatskatalog, der betyder, at man samler en række paragraffer, ja, så tænker vi i DF, at der allerede i dag er et indsatskatalog, serviceloven.

Og så er det, at vi bliver lidt skeptiske. For hvad kommer regeringens forslag så til at betyde for borgerne? Og handler det egentlig ikke om, at nogle kommuner ikke kender lovgivningens paragraffer?

I Dansk Folkeparti vil vi gerne forenkle, og det kan man blandt andet gøre med obligatoriske tro- og loveerklæringer ved genbevilling af hjælp og hjælpemidler. Det vil sige, at borgeren skriver under på, at vedkommendes funktionsevne ikke er forbedret.

DF ønsker også en form for opsættende virkning, og så skal vi have løst flere udfordringer i forhold til sagsbehandlingstider, og at Ankestyrelsen følger op på sine afgørelser over for kommunerne.

Vi håber, at regeringen vil være med til at forbedre borgernes retssikkerhed og ikke forringe den.

Leave your comment