Hvor blev rummeligheden af?

Hvor blev rummeligheden af?

17-08-2016
Årets fjerde udgave af medlemsbladet Spastikeren er på ud til medlemmerne. Her kan du læse bladets leder af landsformand Lone Møller.
Leder i Spastikeren nr. 4 – 2016:
Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed og CP-registret viser, at antallet af personer med cerebral parese (CP), der er i beskæftigelse, er styrtdykket. For 10 år siden var én ud af tre spastikere i job. Ifølge de nye tal er det nu kun én ud af fire. Et dramatisk fald.
Tallene giver i sig selv ingen forklaring på udviklingen. Men vi må konstatere, at de seneste 10 års arbejdsmarkedspolitik er slået totalt fejl for så vidt angår de mest udsatte på arbejdsmarkedet. Al snak om rummelighed viser sig desværre nu som et rent fatamorgana.
I ph.d. afhandlingen ”Målgruppen der forsvandt” giver Finn Amby et godt og gennemtænkt bud på, hvorfor vi ser den udvikling, som vores tal nu dokumenterer. Ambys pointe er, at handicappede har været aldeles fraværende og usynlige i den generelle arbejdsmarkedspolitik.
Vi stod fast på princippet om sektoransvar, dvs. princippet om at det er det generelle arbejdsmarkedssystem, der også har ansvaret for, at mennesker med handicap kommer i beskæftigelse. Problemet er bare, at arbejdsmarkedssystemet aldrig tog sit ansvar – at jobcentrene ikke forstod og derfor aldrig blev fortrolige med handicappede som målgruppe for den arbejdsmarkedspolitiske indsats.
For at kunne gøre det bedre i fremtiden er forudsætningen, at både arbejdsmarkedslovgivningen og jobcentersystemet bliver langt mere opmærksom på de udfordringer, der er i mødet mellem mennesker med handicap og arbejdsmarkedet.
Lovgivningsmæssigt skal vi have efterset og genoplivet de kompenserende ordninger, så de tager højde for de udfordringer, mennesker med CP og andre handicap har. Og så skal jobcentrene i meget højere grad kunne spotte og vejlede mennesker med CP og andre handicappede med de specifikke problemer, der følger af det givne handicap.
Den opgave kan jobcentrene aldrig løse alene. Den viden, det forudsætter, er så specifik og særegen, at den umuligt kan rummes i hvert enkelt jobcenter. Men den viden har vi og de øvrige handicaporganisationer. Derfor er en vej frem – som det er blevet demonstreret i projekt ”Mening og Mestring” – at organisationerne og jobcentrene samarbejder om at løfte opgaven. Organisationernes viden om deres egen målgruppe kombineret med en stærkt håndholdt indsats har vist sig at bære frugt. Lige præcist på det område er der et indlysende felt for samskabelse mellem civilsamfundet og det offentlige.
Lone Møller, landsformand

Leave your comment