Regeringen vil afskaffe revalidering trods gode resultater

2025-PLAN: Tiden er løbet fra revalidering, som er for dyr i forhold til alternative ydelser, mener regeringen. Forslaget møder modstand fra Danske Handicaporganisationer og DF.

 

6.383 personer med handicap eller nedsat arbejdsevne modtog revalideringsydelse i andet kvartal 2016.

Hvis det står til regeringen, vil personer i samme situation allerede fra sommeren 2017 i stedet blive placeret på kontanthjælp, ressourceforløb eller SU, og dermed få en ydelse, som er mellem 3.000 og 12.000 kroner mindre per måned end revalidering.

Forslaget om at afskaffe revalidering indgår i regeringens 2025-plan, og forklares af regeringen selv med, at ydelsen er for høj, og at de indsatser, der kan gennemføres på revalideringsordningen i stigende grad er blevet tilgængelig på andre ordninger.

“Overordnet har vi med de seneste års reformer givet borgere med komplekse udfordringer styrkede muligheder for en helhedsorienteret, tværfaglig indsats. Så vi mener, at det vil være fornuftigt at afvikle revalidering og benytte sig af de mange andre redskaber fremadrettet,” siger Hans Andersen, der er beskæftigelsesordfører for Venstre.

 

DH: Ren og skær spareøvelse
En fuld revalidering beløber sig til næsten 18.000 kroner om måneden, og kan tilkendes af kommunen til personer med meget begrænset arbejdsevne. Formålet er at forbedre deres mulighed for at blive selvforsørgende, og gives ofte til uddannelse eller omskoling.

Fra Danske Handicaporganisationer lyder der stærk kritik af regeringens forslag.

“Det er en rigtig dårlig ide, fordi det vil fratage nogle mennesker med handicap muligheden for at gennemføre en uddannelse, som de ikke ville kunne gøre på nogen af de eksisterende ordninger. Det er en ren og skær spareøvelse,” siger Thorkild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer – og i øvrigt som blind selv har gennemført sin uddannelse på revalidering.

V: Pengene kan bruges bedre
Hans Andersen anerkender, at det også handler om kroner og øre.

“Selvfølgelig handler det også om, at vi skal prioritere indsatsen. Det er en dyr ordning, og vi mener, at ordningen er blevet utidssvarende, og at de penge, vi bruger på revalidering, kan bruges bedre,” siger han.

 

Revalidering betragtes generelt som et effektivt redskab til at flytte folk fra langvarig offentlig forsørgelse.

Det blev senest dokumenteret i 2012, hvor en CABI-analyse konkluderede, at jobeffekten er op til tre gange højere end øvrige aktiveringstilbud – med undtagelse af løntilskud.

 

DF: Dårlig idé

Dansk Folkeparti mener også, at det er en dårlig ide at afskaffe revalidering, men betragter 2025-planen som en samlet forhandling.

“Vi er ikke enige. Vi ser gerne, at det fortsætter og får en styrket placering. Men samtidig må vi sige, at vi til forskel fra andre partier ikke stiller ultimative krav. Og det er jo ikke spørgsmålet om revalidering, som kommer til at vælte en regering,” siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Leave your comment