Universiteterne straffes med dummebøder, når de optager studerende med handikap

Politiken, debatindlæg  10. okt. 2017, Anders Bjarklev og Thorkild Olesen, Formand for hhv. Danske Universiteters Rektorkollegium og Danske Handicaporganisationer.

Studietidsmodellen betyder, at universiteterne bliver straffet økonomisk, hvis den tilladte studietid overskrides. Reglen gælder også for studerende med særlige behov, som ofte er længere undervejs.

I Danmark er der gode muligheder for, at unge mennesker med handikap, funktionsnedsættelse eller andre fysiske og psykiske udfordringer kan tage en videregående uddannelse. Der kan bevilges handikaptillæg til SU’en og specialpædagogisk støtte til dem, der har brug for det. Det kan f.eks. være i form af mentorstøtte til psykisk sårbare, der har svært ved at overskue og strukturere studiet. Det betyder, at fysisk eller psykisk udfordrede studerende får samme muligheder for at tage en uddannelse som andre unge. Det er godt for den enkelte og for samfundet som helhed, for netop uddannelse er den bedste vej til et selvstændigt liv. Det gælder for alle, men betydningen af at gennemføre en uddannelse er endnu større for mennesker, der kæmper med flere udfordringer.

Mange af disse studerende vil i løbet af deres uddannelse få brug for lidt mere tid for at kunne gennemføre deres studium. Det kan være en studerende med nyresygdom, der bruger meget tid på at være i dialyse. Eller en studerende med psykisk sygdom, der i perioder har svært ved at studere på fuld tid.

Regeringen har som mål, at de studerende skal hurtigere igennem deres uddannelse. Derfor har de indført studietidsmodellen, der regner den gennemsnitlige gennemførselstid ud, og hvor universiteterne bliver straffet økonomisk, hvis den tilladte studietid bliver overskredet. Problemet er, at de studerende, der på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse bliver forsinket i deres studier, tæller med i studietidsmodellen. Universiteterne vil gerne inkludere de studerende med særlige behov, men ender med at skulle betale dummebøder, hvis nogle få studerende er længere om at færdiggøre deres studier, end det er besluttet fra politisk hold.

Fremdriftsreformen lægger pres på alle studerende. Men det er særlig hårdt for dem, der har brug for ekstra hjælp og tid. Det er ikke fair. Derfor er det oplagt at korrigere for det i opgørelsen af universiteternes studietid. Og det er ikke svært. Man kan indføre den regel, at studerende, der modtager specialpædagogisk støtte eller handikaptillæg til deres SU, ikke omfattes af studietidsmodellen. På den måde vil universiteterne ikke blive straffet for at inkludere studerende med handikap, og de studerende vil i mindre grad skulle søge dispensation, hvilket vil lette deres dagligdag.

Uddannelsesminister Søren Pind er opmærksom på problemet. Det er godt. Men der er brug for at veksle opmærksomhed til handling. Regeringen er midt i forhandlingerne om et nyt bevillingssystem for universiteterne. Vi håber, at man denne gang vil undlade at straffe de universiteter, der inkluderer studerende med handikap.

Leave your comment