Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

OM HSK

Formål - Medlemsskab - Frivillig i HSK - Aktiviteter - Vedtægter - Generalforsamling - Årsrapporter


HSK har personlig, skriftlig samt telefonisk rådgivning. Alle medlemmer - uanset hvor i uddannelsesforløbet eller i hvilken jobsituation, vedkommende er i - kan henvende sig. Rådgivningen kan omfatte mange forskellige spørgsmål, bl.a. følgende:

  • Uddannelsesvalg
  • Uddannelsessteders tilgængelighed mht. fysiske forhold, teleslyngeforsyning og tiltag for blinde og svagtseende
  • Økonomi - SU, revalideringsydelse og førtidspension, løntilskud i erhverv m.v.
  • Jobmuligheder efter endt uddannelse - job på almindelige vilkår, isbryderordningen, skåne- & fleksjob osv.
  • Kompetanceordninger for funktionsnedsatte i arbejde.
  • Boligforhold - kollegiebyggeriers tilgængelighed m.v.

Forud for personlig henvendelse anbefaler vi altid at lave en forudgående aftale, idet vi dækker forskellige faglige områder og ønsker at give sikkerhed for den bedste og mest kvalificeret rådgivning i forbindelse med et givent problem og at den rette rådgiver er til stede.

Er der spørgsmål, vi ikke er i stand til at svare på, henviser vi altid videre til en relevant instans, som vi har erfaring for, har kendskab til det aktuelle område. Der kan være tale om det almindelige studieberedskab, handicapvejleder, AF-systemet, jobkonsulent, handicaporganisation eller Center for Ligebehandling af Handicappede.