Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

FORMÅL

HSK´s formål er at varetage medlemmernes interesser således, at personer med handicap kan gennemføre et studie eller arbejde på så lige vilkår som personer uden handicap.

HSK´s primære arbejde er at skabe lige adgang og bedst mulige forhold for studerende og kandidater/færdiguddannede, der har et handicap ved alle studieretninger på landets Universiteter, Højere Læreanstalter og andre tilsvarende institutioner samt på arbejdspladser indenfor det offentlige og det private arbejdsmarked.

HSK´s opgave er at arbejde på gennemførelse af enhver foranstaltning, der kompenserer den handicappede studerende og kandidater/færdiguddannede for selve handicappet, så det kan lade sig gøre at gennemføre et studie eller arbejde på så lige vilkår med ikke-handicappede som muligt.