Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

MEDLEMSSKAB

Medlemskab af HSK koster 150kr årligt og kan indbetales enten via girokort eller bankoverførelse.

INDBETALING

Giroindbetaling: +01 < +0580597

Reg: 1551
Kontonr: 0580597

Ved at være medlem støtter du HSK’s arbejde i at forbedre og styrke forholdene for studerende og færdiguddannede med særlige behov.

Som medlemmer kan optages personer med et handicap, der er studerende eller kandidater/færdiguddannede med gymnasiale, mellemlange og lange videregående uddannelser.

En person/forening el.lign. kan optages som støttemedlem, hvis denne ikke opfylder betingelserne i vedtægterne. Kontingent er det samme som for almindelige medlemmer.