Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

RÅDGIVNING

For folk i job

Kompenserende ordninger · Jobordninger · Andre instanser

For studerende

SPS · SU-handicaptillæg · Undervisning · Andre instanser


Tag fat i os hvis du har brug for råd og vejledning. Vi rådgiver bl.a. indenfor følgende:

  • Uddannelsesvalg
  • Uddannelsessteders tilgængelighed mht. fysiske forhold, teleslyngeforsyning og tiltag for blinde og svagtseende
  • Økonomi - SU, revalideringsydelse og førtidspension, løntilskud i erhverv m.v.
  • Kompensationsordninger for funktionsnedsatte i arbejde, herunder jobmuligheder efter endt uddannelse - job på almindelige vilkår, isbryderordningen, skåne- & fleksjob osv.
  • Boligforhold - kollegiebyggeriers tilgængelighed m.v.

 

Forud for personlig henvendelse anbefaler vi altid at lave en forudgående aftale.