Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

ANDRE INSTANSER

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
DUKH yder gratis rådgivning i sager mellem en borger med handicap og en myndighed. DUKH er uvildige og tager hverken borgerens eller myndighedens parti, men prøver at hjælpe i sager, som måske er gået i hårdknude. Der ydes både skriftlig og telefonisk rådgivning.

Specialfunktionen Job & Handicap
Specialfunktionen Job & Handicap er en vejledningsenhed under Beskæftigelsesministeriet. SJH's formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og du kan på deres hjemmeside finde viden om de handicapkompenserende ordninger og om lovgivningen på området.