Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

KOMPENSERENDE ORDNINGER

Isbryderordningen (løntilskud)

Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse, kaldet Isbryderordningen, har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse mulighed for at få erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til. Dette gælder, uanset om uddannelsen er erhvervsfaglig eller teoretisk.

Mange personer med funktionsnedsættelse har ikke haft samme muligheder som andre for at få erhvervserfaring via fritidsjob før eller under uddannelsen. Derfor kan det være vanskeligere at skaffe sig det første job. Isbryderordningen skal kompensere for disse vanskeligheder og gøre det lettere at blive ansat og opnå erhvervserfaring. Det er en betingelse, at jobbet er inden for det fagområde, som uddannelsen har kvalificeret til.

Hvad indebærer ordningen?
  • Under Isbryderordningen kan arbejdsgiveren i en periode på op til 12 måneder få tilskud til den nye medarbejders løn
  • Der ydes tilskud til ansættelse i såvel offentlige som private job
  • Der optjenes ikke timer under ansættelsen, der tæller som ledighed
  • Løn- og ansættelsesforhold skal mindst være på overenskomstmæssige vilkår, dvs. fuld overenskomstmæssig løn
Hvem er omfattet?

Kriterierne er, at man:

  • Har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • Har uddannelse, som giver ret til optagelse i en A-kasse
  • Mangler erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til (ikke krav om forudgående ledighed)
  • Skal påbegynde ansættelsen inden uddannelsen er 2 år gammel
Hvordan gør man?

Hvis du selv har fundet et job, skal du henvende dig til Jobcentret, der herefter vil afgøre, om løntilskud/jobbet kan godkendes, og som udarbejder ansættelsesaftale. Man kan starte i jobbet, når alle aftaler er på plads.

Benyt mulighederne

Virksomheden får en nyuddannet og fagligt dygtig medarbejder med et attraktivt løntilskud - og får mulighed for at danne sig et reelt indtryk af, hvordan den nye medarbejder indgår i det daglige arbejde på virksomheden, såvel fagligt som i samarbejdet med kollegerne.
Medarbejderen får mulighed for både at afprøve sine kvalifikationer fra uddannelsen i en konkret jobsituation i en virksomhed - og for at indgå i arbejdsrelationer med kolleger. Og kvalifikationerne fra uddannelsen bliver både vedligeholdt og udviklet under overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold.
Der er således skabt et godt grundlag for et videre samarbejde - til fordel for begge parter.

Øvrige muligheder som Isbryder

Isbryderen har naturligvis mulighed for at søge om specielle arbejdsredskaber og personlig assistance i henhold til disse ordninger. Det er selvstændige kompenserende ordninger, der kan kombineres med Isbryderordningen.

 

Spørgsmål?

Hvis du har nogen former for spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du altid velkommen til at søge rådgivning hos HSK. Vi er her for at hjælpe dig!

 

Kilde: Specialfunktionen Job og Handicap