Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

KOMPENSERENDE ORDNINGER

Arbejdspladsindretning og arbejdsredskaber

 

Du kan søge om at få bevilget hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning. Hjælpemidler kan bevilges i forbindelse med deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt til personer, der er i job.

Det er Jobcentret, der bevilger arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning.

Hvad indebærer ordningen?

Der kan ydes tilskud til:

 • Undervisningsmaterialer
 • Arbejdsredskaber
 • Mindre arbejdspladsindretning

Betingelserne er:

 • At arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen
 • At undervisningsmaterialet er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning eller opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • At arbejdsredskaberne/arbejdspladsindretningen er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet eller fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed eller fastholde/opnå ansættelse uden løntilskud
 • At redskabet/indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen

Hjælpemidlet kan bevilges enten som udlån eller som tilskud.

Såfremt man har behov for et hjælpemiddel for overhovedet at kunne arbejde, og det derfor er nødvendigt til ethvert job, bevilges det af sagsbehandleren i kommunen (Serviceloven).

Hvem er omfattet?
 • Lønmodtagere, ansat i ordinære job
 • Fleksjobansatte
 • Førtidspensionister, ansat i løntilskudsjob
 • Ledige, ansat i job med løntilskud
 • Ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering
 • Ledige i virksomhedspraktik
 • Selvstændige
Hvordan søger man?

Ansøgningsskema udskrives fra Jobnet eller fås ved henvendelse til Jobcentret.

Følgende skal indsendes:
 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Dokumentation for funktionsnedsættelse (Speciallæge, revalidering el. lign.)
 • Beskrivelse af det, der søges om
Bemærk:

I nogle tilfælde er der behov for yderligere afklaring vedr. funktionsnedsættelsen og behovet for arbejdsredskabet. Jobcentret vil sørge for indhentning af nødvendig, yderligere dokumentation.

 

Spørgsmål?

Hvis du har nogen former for spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du altid velkommen til at søge rådgivning hos HSK. Vi er her for at hjælpe dig!

 

Kilde: Specialfunktionen Job og Handicap