Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

KOMPENSERENDE ORDNINGER

Fortrinsadgang

 

Personer med funktionsnedsættelse kan have svært ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked - uanset at de har de nødvendige kvalifikationer.

Hvad indebærer ordningen?

Ved besættelse af ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere og ved tildeling af visse bevillinger (taxibevillinger, kiosker mv.) kan kvalificerede ansøgere med funktionsnedsættelse blive indstillet med fortrinsadgang.

Ansøgere, som Jobcentret har indstillet med fortrinsadgang til en ledig stilling, har krav på ansættelsessamtale, såfremt man opfylder de kvalifikationskrav, som stillingen efterspørger.
Man ansættes, hvis man er den bedst kvalificerede til jobbet.

Jobcentret har via forhandling en pligt til:

  • at sikre, at ansøgers kompetencer tages i betragtning
  • at arbejdsgiver kender til kompensationsmulighederne
  • at sikre, at man ikke på grund af funktionsnedsættelsen fravælges til jobbet
Hvem er omfattet?

Personer, der på grund af funktionsnedsættelse kan have/har vanskeligt ved at opnå ansættelse.

Hvad gør man?

Kontakt Jobcentret i din bopælskommune.
Her vil det blive vurderet, om du er berrettiget til fortrinsindstilling og i givet fald udfærdiges skrivelse til arbejdsgiver.

Medbring:
  • Kopi af stillingsannoncen
  • Din egen ansøgning
  • Uddannelsesbeviser mv. - bilag til ansøgningen
  • Dokumentation for din funktionsnedsættelse
Bemærk:

Fortrinsindstilling giver ikke garanti for ansættelse, kun for samtale. Fordelen ved at anvende reglerne om fortrinsadgang er, at du ved den personlige samtale har mulighed for at fortælle arbejdsgiveren, hvad din funktionsnedsættelse betyder i forhold til det job, du søger, samt mulighed for at gøre opmærksom på, hvordan hjælpemidler eller personlig assistance kan kompensere funktionsnedsættelsen.

 

Spørgsmål?

Hvis du har nogen former for spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du altid velkommen til at søge rådgivning hos HSK. Vi er her for at hjælpe dig!

 

Kilde: Specialfunktionen Job og Handicap