Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

SPS

Specialpædagogisk støtte - SPS

For at opnå støtte skal følgende betingelser opfyldes:
• Have et fysisk eller psykisk handicap, som gør, at man har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen
• Være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger
• Være studieaktiv
• Være i gang med en uddannelse, der kan ydes SU til

Det enkelte uddannelsessted kan give råd og vejledning om ordningen. Her kan man også få hjælp til at udfylde et ansøgningsskema. Uddannelsesstedet vurderer behovet for støtte i samarbejde med den studerende og indstiller derefter til SPS-støtte. Uddannelsesstedet sender herefter ansøgningen sammen med en indstilling og eventuelle erklæringer ind til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der behandler sagen. Læs nærmere på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside.