Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

SU-HANDICAPTILLÆG

Folketinget har som bekendt vedtaget en lov - lov nr. 1225 af 27. december 2003 - om tillæg til Statens Uddannelsesstøtte (SU) for studerende med varig funktionsnedsættelse. Loven trådte i kraft 1. august 2004. SU-Styrelsen, som administrerer tillægget, har udarbejdet en vejledning til loven, der kan læses på SU-Styrelsens hjemmeside.

De centrale punkter i loven er, at:

• Handicappede på SU kan få et særligt tillæg på i alt 8.555 kr. om måneden før skat (sats er fra 2017)
• Tillægget gives til studerende, som har svært ved at påtage sig erhvervsarbejde
• Retten til SU og tillæg følger de helt almindelige regler om studieaktivitet m.v.
• Der er mulighed for indtjening udover tillægget på 1.000 kr. om måneden

Du kan læse mere i Studenterrådgivningens folder om Revalidering & SU-handicaptillæg.