Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

UNDERVISNING

CSV - Center for Specialundervisning for Voksne
CSV er Københavns Kommunes specialundervisningscenter for voksne. Der tilbydes specialundervisning og vejledning til voksne med tale-, høre- og synsvanskeligheder, kognitive vanskeligheder, psykiske vanskeligheder/ADHD og udviklingshæmning/sen udvikling.